Info

2019

Kalendář reprezentačních akcí 2019 - kalendář repre-akcí 2019.pdf (1832291)

Plán přípravy 2019 - JRD-VD plán přípravy 2019.pdf (647913)

Nominační kritéria 2019nominační kritéria 2019.pdf (496,2 kB)

Doporučené akce pro individuální reprezenzační  přípravu - individuální příprava 2019.pdf (311494)

Pojištění - Hlášenka_ČSOS_roční_1.3.2019.pdf (571688)

Prezentace z Úvodního repre-srazu - sezóna 2019.ppsx (3194883) , Mallorka2019.ppsx (2445607)

Formuláře pro vyúčtování cestovného - Vyuctovani_cestovneho_vzor.xls (28672) , smlouva_cestovné_ČSOS.doc (28672)